AXA Best Doctors-zak. 31.01.2021 - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIE MEDYCZNE ZAGRANICZNE
Ubezpieczenie Medycyna bez granic
Zapewnia drugą opinię medyczną, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z organizacją i pokryciem kosztów zakwaterowania i podróży, świadczeniem pieniężnym za pobyt
w szpitalu oraz refundację leków.

Dlaczego warto:
Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors pozwoli Ci zaadresować pytania i wątpliwości które pojawiają się w momencie,
w którym zaczyna się poważna choroba:

czy diagnoza jest prawidłowa?

czy plan leczenia jest optymalny?

gdzie mogę otrzymać najlepsze leczenie?

skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

Ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie,
w razie poważnego stanu chorobowego:

nowotworu

przeszczepu szpiku kostnego

przeszczepu narządów

wszczepienia by-passów

operacji naprawczej zastawki serca

zabiegów neurochirurgicznych
Kto może przystąpić:

Osoba w wieku od 18 do 65 roku życia.
Ochrona trwa do 85 roku życia.

W ramach ubezpieczenia możesz liczyć na pomoc w 3 obszarach:

1. Druga Opinia Medyczna – w przypadku zdiagnozowania ww. stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi na Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

2. Opieka medyczna za granicą polega na znalezieniu najlepszego dla Twojego przypadku specjalisty i renomowanej placówki medycznej za granicą oraz na zorganizowaniu całego procesu leczenia, w tym:
  • podróży, transportu medycznego i zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej i dawcy organu) za granicę,
  • pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji i pełnej opieki po niej,
  • podróży powrotnej do domu.
Dodatkowo otrzymasz:
  • 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego) oraz
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do RP (do 50 000 euro).

3. Opieka ambulatoryjna w Polsce – po leczeniu za granicą AXA nadal będzie wspierać Cię na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu; do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Limity świadczeń dla opieki medycznej za granicą są określone w euro:
limit dla każdego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej to 1 milion euro, natomiast dla całego okresu ubezpieczenia to 2 miliony euro.
Jak działa ubezpieczenie ?

Zakres:
Medycyna bez granic BEST DOCTORS

raport drugiej opinii
1 mln euro
tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą
w ciągu roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
2 mln euro
tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą
w ciągu całego okresu ubezpieczenia
50 tys. zł
do tej kwoty skorzystasz z usług ambulatoryjnych w Polsce
po leczeniu za granicą

organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

organizacja i pokrycie kosztów podróży

organizacja i pokrycje kosztów zakwaterowania

świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu
w szpitalu za granicą

zwrot kosztów leków zakupionych w Polsce

dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w Polsce
Kto może przystąpić do ubezpieczenia i jak długo trwa ochrona ?

Osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 65 roku życia.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85 rok życia, z wyłączeniem świadczeń Opieki ambulatoryjnej w RP, które są realizowane do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia.
Ile kosztuje ubezpieczenie ?
Składka miesięczna to 100 zł
(po ukończeniu 65 roku życia składka wzrasta do 154 zł)
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Zobacz film - jak działa ubezpieczenie
Przewodnik i ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia , w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
3 miesiące:
  • zgon ubezpieczonego

6 miesięcy (na cały pozostały zakres) tj.:
  • druga opinia medyczna
  • opieka medyczna za granicą
  • opieka ambulatoryjna w Polsce
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści